SDM Domino Odoo verzia 13.0-20220126

Informácia o SDM Domino inštancie Odoo, Open Source ERP.

Nainštalované aplikácie

Webová stránka
Enterprise website builder
Sklad
Manage your stock and logistics activities
Fakturácia
Faktúry & platby
Predaj
Od cenových ponúk po fakturáciu
eCommerce
Sell your products online
Nástenky
Build your own dashboards
Kontakty
Centralizujte váš adresár
Diskusie
Chat, mail gateway and private channels
Udalosti
Publikujte udalosti, predávajte lístky

Nainštalované lokalizácie / účtovné schémy

Všeobecné - Účtovníctvo